Utbildning

Personal behöver oftast specifika kompetenser inom kemikaliehantering eller produktregler (product compliance).

Vi erbjuder bl.a. kurser inom:
  • REACH (för importörer, tillverkare eller nedströmsanvändare)
  • Product compliance (för varuleverantörer)
  • CLP (klassificering och märkning) av blandningar
  • Säkerhetsdatablad (att läsa eller att framställa säkerhetsdatablad)
  • Transport av farligt gods/ Säkerhetsrådgivare
  • Riskbedömning
  • Allmän kemikaliehantering
  • Arbetsmiljö
  • Miljöanpassad upphandling
  • Ledningssystem (ISO 9001, 14001, 45000)
Utbildning av personal är direkt kopplad till hur framgångsrikt företagets arbetsmiljö- och miljöarbete är. Vi kan genomföra utbildning inom ovansående områden, såväl övergripande utbildningar för större personalgrupper som specifika utbildningar för särskild personal.

I regel är utbildningarna skräddarsydda för det enskilda företaget, se nedan.
Adalia AB, Annette Dock
Runslingan 3E, 187 72 Täby
Tel: 08-510 149 36 - Mobil:  0704-83 11 23
info@adalia.se


Dermatox AB, Hanna Lassus
Vasavägen 20, 582 33 Linköping
Mobil: 0733-74 29 85
hanna.lassus@dermatox.se -
www.dermatox.se

EVEMA Miljö & Kemi AB, Eva-Marie Nydahl
Stora Askensväg 16, 183 65 Täby
Tel: 08-756 40 95 - Fax: 08-756 40 95 - Mobil: 0707-97 22 74
em@evema.se; info@evema.se - www.evema.se

Eviderm Institute AB, Marie Lodén
Bergshamra Allé 9, 170 77 Solna
Mobil: 0708-28 58 32
marie.loden@eviderm.se - www.eviderm.se

Future Competence Sweden AB, Thomas Ullhamre
Box 531, 581 06 Linköping
Tel: 013-13 79 00 - Fax: 013-13 79 00 - Mobil: 0707-10 99 00
thomas.ullhamre@futurecompetence.se - www.futurecompetence.se

Kimikos Konsult AB, Helena Schmidt
Tennisvägen 14, 168 41 Bromma
Mobil: 0768-84 49 13
helena.schmidt@kimikoskonsult.se - www.kimikoskonsult.se


Krakenberger Miljö, Bertil Krakenberger
Idalsvägen 3, 134 67 Ingarö
Mobil: 0766-28 55 44
bertil@krakenberger.se


PALAB AB, Jaromir Korostenski
Strandplanen 36, 293 39 Olofström
Mobil: 0708-15 78 99
jaromir.korostenski@palab.se - www.palab.se

Ramboll Sweden AB, Ann Martens
Lokgatan 8, 211 20 Malmö
Tel: 010-615 54 47 - Fax: 010-615 20 00 - Mobil: 0705-90 54 47
ann.martens@ramboll.se - www.ramboll.se 


Scandinavian Regulatory Services AB, Ann-Cathrin Jareman
Svärdvägen 3B, 182 33 Danderyd
Tel: 08-5447 6799 - Mobil: 0790-061 357
anki@srs.se
- www.srs.se

Syska Voskian Consulting,  Jytte Marie Syska
Tovelillevej 81A, DK 2300 København
Mobil: +45 61 46 59 66
contact@sysvoskconsulting.com - www.sysvoskconsulting.com


Tenviro AB, Erwin Theelen
Bruksgatan 11, 365 32 Lessebo
Tel: 0722 96 34 13

tenviro@tenviro.eu - www.tenviro.se

Toxicology Knowledge Team Sweden AB, Eva-Lena Glämsta
Biovation Park, Forskargatan 20, 151 36 Södertälje
Tel: 070-009 00 76, 072-553 37 99
eva-lena.glamsta@tktsweden.com – www.tktsweden.com