Konsulter inom kemikalieområdet

Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker är en intresseförening bestående av konsulter med kompetens inom lagstiftningar rörande kemiska produkter, kosmetiska produkter, byggprodukter, miljö och hälsa, arbetsmiljö, miljöledning, farligt gods och testning av kemikalier. Konsultföreningen bildades i mitten av 1980-talet och syftet är att underlätta för dig som kund att hitta en relevant samarbetspartner för din frågeställning.
Anslutna konsulter finns under fliken Konsulter ovan. Specifika tjänster finns under fliken Tjänster ovan. Kontakta oss gärna om du har frågor, se Kontakt.

Kompetens, erfarenhet, medlemskap & styrelse

De enskilda konsulterna i föreningen ska:

 • ha en naturvetenskaplig högskoleutbildning & arbetslivs- erfarenhet från föreningens verksamhetsområde, eller minst fem års erfarenhet av hälso- och miljöarbete från industri, myndighet eller annan verksamhet,
 • arbeta professionellt som konsult med kemiska miljö- och hälsorisker,
 • arbeta med kemiska miljö- och hälsorisker på ett sådant sätt att det främjar föreningens syften.

Vid ansökan om medlemskap görs en granskning av ansökan utifrån ovanstående kriterier. I övrigt ansvarar föreningen inte för de enskilda konsulternas lämplighet och kompetens.

Är du konsult inom kemiska miljö- och hälsorisker och intresserad av medlemskap i föreningen? Skicka då intresseanmälan och ditt CV till ordföranden Ann Martens  ann.martens@ramboll.se


Styrelsen 2022/ 2023:

 • Ann Martens, Ramboll Sweden AB (Ordförande)
 • Cecilia Clemedson, AdvocoTox AB (Kassör)
 • Ann-Cristine Hindevall,  INCI Validation Sweden (Sekreterare)
 • Erwin Theelen, Tenviro AB (Ledamot)
 • Eva-Lena Glämsta, Toxicology Knowledge Team Sweden AB (Ledamot)

Målgrupp & tjänster

Vi vänder oss mot företag såsom

 • Utvecklare & Leverantörer (importörer, tillverkare, distributörer) av kemikalier, växtskyddsmedel, biocidprodukter, läkemedel, medicintekniska produkter kosttillskott, kosmetiska produkter, byggprodukter
 • Nedströmsanvändare
 • Varuleverantörer


Vi hjälper dig med:

 • Produktutveckling, säkerhetsbedömningar, toxikologiska & ekotoxikologiska utvärderingar
 • Ansökningar om tillstånd, godkännande av produkter, registreringar hos myndigheter
 • Klassificering, märkning & säkerhetsdatablad
 • Exponeringsbedömningar, rutiner för en säker och effektiv kemikaliehantering
 • Utbildning & kurser
 • Laboratorietester

Relevant lagstiftning: REACH, CLP, RoHS, POPs, Kosmetiska produkter, Biocidprodukter, Växtskyddsmedel, Läkemedel, Medicintekniska produkter, Kosttillskott, Byggprodukter, Farligt gods, Miljöfarlig verksamhet och övriga miljö- & arbetsmiljöregler.