Konsulter inom kemikalieområdet

Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker är en intresseförening bestående av konsulter med kompetens inom lagstiftningar rörande kemiska produkter, kosmetiska produkter, byggprodukter, miljö och hälsa, arbetsmiljö, miljöledning, farligt gods och testning av kemikalier. Konsultföreningens syfte är att underlätta för dig som kund att hitta en relevant samarbetspartner för din frågeställning.
Anslutna konsulter finns under fliken Konsulter ovan. Specifika tjänster finns under fliken Tjänster ovan. Kontakta oss gärna om du har frågor, se Kontakt.

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Nya EU-förordningar

Flera EU-förordningar har trätt ikraft och de påverkar arbetet med kemiska ämnen och blandningar.
Växtskyddsmedelsförordningen trädde ikraft redan 2011, dock med övergångsbestämmelser fram till 2016. Biocidförordningen började tillämpas den 1 september 2013, med ett antal övergångs-bestämmelser. Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida.
Kosmetikaförordningen som trädde ikraft den 11 juli 2013, ställer högre krav på tillverkare coh leverantörer. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.

Klassificering och märkning

Den 1 juni 2015 trädde CLP-förordningen 1272/2008 i kraft fullt ut, vilket innebär att även blandningar skall vara klassificerade enligt bestämmelserna i CLP. Läs mer på Echas hemsida.


Medlemsskap
Är du konsult inom kemiska miljö- och hälsorisker och intresserad av medlemskap i föreningen? Skicka då intresseanmälan och ditt CV till ordföranden Ann Martens  ann.martens@ramboll.se