Miljö- & Produktmärkning

Kemiska produkter, varor och tjänster som registrerats och har licens i en miljövarudatabas hjälper branscher, företag och privatpersoner att ställa om till en mer hållbar utveckling. Det handlar till exempel om att minska utsläpp av växthusgaser, att skydda våra ekosystem från farliga kemikalier och att minska vår konsumtion och resursanvändning.
 

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
  • Granska innehållet i produkter och varor med hänsyn till gällande kriterier, Kandidatlistan samt gällande och kommande lagkrav och regler.
  • Kontakter med under- och råvaruleverantörer
  • Ansöka om licens hos Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval, Astma- och allergiförbundet eller registrera produkter i My Swan account etc.
  • Upprätta Säkerhetsdatablad
  • Sköta kommunikationen med miljövarudatabasen.
Och även som rådgivare gällande kemiskt innehåll vid utveckling av nya produkter och tjänster
Adalia AB, Annette Dock
Runslingan 3E, 187 72 Täby
Tel: 08-510 149 36 - Mobil:  0704-83 11 23
info@adalia.se

AdvocoTox AB, Cecilia Clemedson
Danderyds Campus, Mörby C 6 tr, 182 31 Danderyd
Mobil: 0706-01 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se - www.advocotox.se 


Dermatox AB, Hanna Lassus
Vasavägen 20, 582 33 Linköping
Mobil: 0733-74 29 85
hanna.lassus@dermatox.se -
www.dermatox.se

EVEMA Miljö & Kemi AB, Eva-Marie Nydahl
Stora Askensväg 16, 183 65 Täby
Tel: 08-756 40 95 - Fax: 08-756 40 95 - Mobil: 0707-97 22 74
em@evema.se; info@evema.se - www.evema.se

Future Competence Sweden AB, Thomas Ullhamre
Box 531, 581 06 Linköping
Tel: 013-13 79 00 - Fax: 013-13 79 00 - Mobil: 0707-10 99 00
thomas.ullhamre@futurecompetence.se - www.futurecompetence.se

Krakenberger Miljö, Bertil Krakenberger
Idalsvägen 3, 134 67 Ingarö
Mobil: 0766-28 55 44
bertil@krakenberger.se


PALAB AB, Jaromir Korostenski
Strandplanen 36, 293 39 Olofström
Mobil: 0708-15 78 99
jaromir.korostenski@palab.se - www.palab.se

Ramboll Sweden AB, Ann Martens
Lokgatan 8, 211 20 Malmö
Tel: 010-615 54 47 - Fax: 010-615 20 00 - Mobil: 0705-90 54 47
ann.martens@ramboll.se - www.ramboll.se