Laboratorietester

Med en skärpt kemikalielagstiftning har tester av kemiska ämnen och blandningar ökat. Både tillverkare och importörer genomför tester i en högre omfattning än tidigare. Men även tillsynsmyndigheter låter testa produkter.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

Laboratorietester (under GMP, GLP och GCP)

  • Analyser inom organisk kemi såsom karaktärisering och haltbestämning av organiska substanser (tabletter, biologiskt material till arbetsmiljöprover, rengöringsvalideringar, analytiska substanser, små läkemedelsmolekyler som peptider/polymerer)
  • UHPLC-QQQ, GC-MS, UHPLC-DAD-QTOF, batchkontroll/frisläppningsanalys av produkter (Dissolution, Disintegration, Container Closure Integrity/Blister leak test, TOC, KarlFischer, Subvisible particles, FT-IR etc.).

Q&Q Labs, Rickard Wahlström
BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal
Mobil: 0727-27 46 84
info@qandqlabs.se - www.qandqlabs.se