Kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter är ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår, hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra, parfymera, förändra utseende, skydda, bibehålla skick eller korrigera kroppslukt.
Alla kosmetiska produkter på den svenska marknaden som säljs eller ges bort gratis, ska uppfylla kosmetikalagstiftningen som består av:

 • Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter
 • Förordning (EU) nr 655/2013 om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter
 • Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter
 • Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter.

Enligt EU:s kosmetikaförordning finns två olika roller, antingen är man ansvarig person eller så är man distributör (läs mer på https://www.lakemedelsverket.se).
Kosmetikaförordningen ställer höga krav på tillverkare och importörer av kosmetiska produkter. Bland annat skall produkterna säkerhetsbedömas och registreras i EU-kommissionens elektroniska kosmetikaregister (CPNP).

 

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
 • Genomgång av ingredienslistor för att kontrollera att de följer gällande lagkrav
 • Säkerhetsbedömning och sammanställning av säkerhetsrapporter (CPSR) i enlighet med Kosmetikaförordningen
 • Upprättande och kvalitetssäkring av Produktinformationsdokument (PID/PIF)
 • Produktmärkning enligt Kosmetikaförordningen och svenska lagkrav
 • Produktanmälan till EU-kommissionens elektroniska kosmetikaregister CPNP
 • Rådgivning och utbildning när det gäller god tillverkningssed (GMP)
 • Rådgivning när det gäller påståenden som används vid marknadsföring av kosmetik.

Tatueringsfärger
Med tatueringsfärger menas färger som injiceras under huden för tatuering eller permanent makeup. Den nu gällande förordning (2012:503) om tatueringsfärger tar upp övergripande villkor som gäller när man vill tillverka, föra in till Sverige, sälja eller använda tatueringsfärg i en yrkesmässig verksamhet. Mer detaljerade regler om färgerna finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger. Från och med den 5 januari 2022 ska tatueringsfärger också uppfylla EU-regler under kemikalielagstiftningen REACH (EG nr 1907/2006).

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
 • Kontroll att tatueringsfärger följer reglerna för innehåll, till exempel att de inte innehåller förbjudna ämnen
 • Produktmärkning enligt 10 § LVFS 2012:25
 • Anmälan av tatueringsfärger till Läkemedelsverkets produktregister
AdvocoTox AB, Cecilia Clemedson
Danderyds Campus, Mörby C 6 tr, 182 31 Danderyd
Mobil: 0706-01 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se - www.advocotox.se 


Dermatox AB, Hanna Lassus
Vasavägen 20, 582 33 Linköping
Mobil: 0733-74 29 85
hanna.lassus@dermatox.se - www.dermatox.se


EVEMA Miljö & Kemi AB, Eva-Marie Nydahl
Stora Askensväg 16, 183 65 Täby
Tel: 08-756 40 95 - Fax: 08-756 40 95 - Mobil: 0707-97 22 74

em@evema.se; info@evema.se www.evema.se

Eviderm Institute AB, Marie Lodén
Bergshamra Allé 9, 170 77 Solna
Mobil: 0708-28 58 32
marie.loden@eviderm.se - www.eviderm.se

Future Competence Sweden AB, Thomas Ullhamre
Box 531, 581 06 Linköping
Tel: 013-13 79 00 - Fax: 013-13 79 00 - Mobil: 0707-10 99 00
thomas.ullhamre@futurecompetence.se - www.futurecompetence.se

INCI Validation Sweden, Ann-Cristine Hindevall
Torekovgatan 2, 263 32 Höganäs
Mobil: 0766-101 333
annchindevall@gmail.com – www.incivalidation.se


Ramboll Sweden AB, Ann Martens
Lokgatan 8, 211 20 Malmö
Tel: 010-615 54 47 - Fax: 010-615 20 00 - Mobil: 0705-90 54 47
ann.martens@ramboll.se - www.ramboll.se 

Scandinavian Regulatory Services AB, Ann-Cathrin Jareman

Svärdvägen 3B, 182 33 Danderyd
Tel: 08-5447 6799 - Mobil: 0790-061 357
anki@srs.se - www.srs.se