Kemiska produkter

Många företag omfattas av den europeiska kemikalielagstiftningen. Beroende på vad ni gör så gäller olika regler eller undantag för er verksamhet. Reglerna gäller inte bara vid tillverkning, import eller leverans av kemikalier, utan även för leverans av varor.

Konsultföreningen erbjuder sina kunder en rad tjänster inom kemikalielagstiftning såsom förordingar EG 1907/2006 (REACH), EG 1272/2008 (CLP) och regler angående farligt gods och avfall.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster för olika typer av företag:

Importör eller tillverkare av kemikalier
 • Registrering av kemiska ämnen hos ECHA enligt REACH förordningen, upprättande av kemikaliesäkerhetsrapport
 • Utredning av undantag från REACH registreringskraven
 • Ansökning av tillstånd för REACH bilaga XIV (SVHC) ämnen
 • Support med substitution/ utfasning av (SVHC) ämnen
 • Produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) anmälan (ECHA)
 • Se även under kemikalieleverantör och användare
Leverantör av kemikalier
 • CLP klassificering & märkning av ämnen & blandningar
 • Klassificering av farligt gods på väg, järnväg, sjö och flyg enligt gällande lagstiftning
 • Säkerhetsrådgivare för farligt gods, skriftliga instruktioner m.m. för farligt gods.
 • Sammanställning av säkerhetsdatablad enligt REACH bilaga II för alla EU länder
 • Poison Centre Notification (PCN, anmälan till Giftinformationscentralen) av farliga blandningar
 • Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister
(Nedströms) användare av kemikalier
 • CLP klassificering & märkning av (interna) blandningar/ arbetsplatsmärkning
 • Säkerhetsrådgivare för farligt gods
 • Granskning av säkerhetsdatablad (identifierade användningar och exponeringsscenarier)
 • Risk- och exponeringsbedömning (framställa exponeringsscenarier/ kemikaliesäkerhetsrapport)   
 • Support med substitution/ utfasning av (SVHC) ämnen
 • Anmäla icke identifierad användning eller användning av ett ämne i bilaga XIV om det finns redan tillstånd högre upp i distributionskedjan  
Varuleverantör/ leverans av varor
 • Identifiering av gällande produktregler för olika typ av varor (begränsningar, märkning, Declaration of Conformity) såsom RoHS, leksaksdirektivet
 • Upprätta inköpsvillkor, intyg eller deklarationsformulär/ blanketter
 • Samordna och tolka laboratorietester
 • Kommunikation i distributionskedjan angående SVHC ämnen (kandidatlistan) & SCIP notifiering
Övrigt: hantering av Avfall
 • Klassificering av avfall (EURAL)
 • End-of-waste frågor
 • gränsöverskridande avfallstransporter
Abies miljökonsult, Barbro Ingemarsson
Falkvägen 65, 183 50 Täby
Mobil:0703-15 09 58
info@abies.se - www.abies.se
 
Adalia AB, Annette Dock
Runslingan 3E, 187 72 Täby
Tel: 08-510 149 36 - Mobil:  0704-83 11 23
info@adalia.se

AdvocoTox AB, Cecilia Clemedson
Danderyds Campus, Mörby C 6 tr, 182 31 Danderyd
Mobil: 0706-01 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se - www.advocotox.se 

EVEMA Miljö & Kemi AB, Eva-Marie Nydahl
Stora Askensväg 16, 183 65 Täby
Tel: 08-756 40 95 - Fax: 08-756 40 95 - Mobil: 0707-97 22 74
em@evema.se; info@evema.se - www.evema.se

Future Competence Sweden AB, Thomas Ullhamre
Box 531, 581 06 Linköping
Tel: 013-13 79 00 - Fax: 013-13 79 00 - Mobil: 0707-10 99 00
thomas.ullhamre@futurecompetence.se - www.futurecompetence.se

Kimikos Konsult AB, Helena Schmidt
Tennisvägen 14, 168 41 Bromma
Mobil: 0768-84 49 13
helena.schmidt@kimikoskonsult.se
- www.kimikoskonsult.se

Krakenberger Miljö, Bertil Krakenberger
Idalsvägen 3, 134 67 Ingarö
Mobil: 0766-28 55 44
bertil@krakenberger.se

 
PALAB AB, Jaromir Korostenski
Strandplanen 36, 293 39 Olofström
Mobil: 0708-15 78 99
jaromir.korostenski@palab.se - www.palab.se

Ramboll Sweden AB, Ann Martens
Lokgatan 8, 211 20 Malmö
Tel: 010-615 54 47 - Fax: 010-615 20 00 - Mobil: 0705-90 54 47
ann.martens@ramboll.se - www.ramboll.se 


Syska Voskian Consulting,  Jytte Marie Syska
Tovelillevej 81A, DK 2300 København
Mobil: +45 61 46 59 66
contact@sysvoskconsulting.com - www.sysvoskconsulting.com


Tenviro AB, Erwin Theelen
Bruksgatan 11, 365 32 Lessebo
Tel: 0722 96 34 13

tenviro@tenviro.eu - www.tenviro.se