Byggprodukter

Konsulterna i Konsultföreningen Kemiska Miljö- och Hälsorisker hjälper dig som tillverkar, importerar eller distribuerar byggprodukter att registrera och/eller ansöka till olika byggvarudatabaser i Sverige. Byggvaror som registrerats i olika byggvarudatabaser hjälper fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter eller byggkonstruktörer som vill göra medvetna materialval, i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper, och ha kontroll på vilka material och kemiska ämnen som byggs in i en byggnad.
 

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:
  • Granska det kemiska innehållet i byggprodukter med hänsyn till gällande kriterier, Kandidatlistan samt gällande och kommande lagkrav och regler.
  • Kontakter med under- och råvaruleverantörer
  • Bedöma och registrera produkter i BASTA och i Husproduktportalen hos Svanen eller ansöka hos Byggvarubedömningen, Sunda Hus etc.
  • Upprätta Byggvarudeklarationer (BVD, eBVD) och Säkerhetsdatablad
  • Sköta kommunikationen med byggvarudatabasen.
Och även som rådgivare gällande kemiskt innehåll vid utveckling av nya produkter.

Adalia AB, Annette Dock
Runslingan 3E, 187 72 Täby
Tel: 08-510 149 36 - Mobil:  0704-83 11 23
info@adalia.se

AdvocoTox AB, Cecilia Clemedson
Danderyds Campus, Mörby C 6 tr, 182 31 Danderyd
Mobil: 0706-01 91 89
cecilia.clemedson@advocotox.se - www.advocotox.se 

EVEMA Miljö & Kemi AB, Eva-Marie Nydahl
Stora Askensväg 16, 183 65 Täby
Tel: 08-756 40 95 - Fax: 08-756 40 95 - Mobil: 0707-97 22 74
em@evema.se; info@evema.se - www.evema.se

Kimikos Konsult AB, Helena Schmidt
Tennisvägen 14, 168 41 Bromma
Mobil: 0768-84 49 13
helena.schmidt@kimikoskonsult.se - www.kimikoskonsult.se

Krakenberger Miljö, Bertil Krakenberger
Idalsvägen 3, 134 67 Ingarö
Mobil: 0766-28 55 44
bertil@krakenberger.se


Ramboll Sweden AB, Ann Martens
Lokgatan 8, 211 20 Malmö
Tel: 010-615 54 47 - Fax: 010-615 20 00 - Mobil: 0705-90 54 47
ann.martens@ramboll.se - www.ramboll.se