Miljöledning

Genom att införa ett ledningssystem för t.ex. miljö, får företaget vanligen god överblick av verksamheten. En god kontroll över t.ex. användning av råvaror och processer, ger ofta möjligheter att optimera verksamheten.
Vi kan erbjuda flera tjänster inom området, se nedan.

  • Stöd till företag som vill bygga upp miljöledningssystem.
  • Miljörevision.