Läkemedel

Utveckling ett läkemedel är förenat med omfattande utredningar av potentiella risker för människor, men även för miljön.
Vi har konsulter med särskild erfarenhet från läkemedelsområdet och kan erbjuda följande tjänster, se nedan.

  • Litteratursökning, ingående studier av originallitteratur, värdering av gjorda ekotoxikologiska tester, sammanställning av underlag för registrering av läkemedel m.m.
  • Upprättande av non-clinical overview.
  • Upprättande av miljöriskbedömning.