Medicinteknik

  • Rådgivning och tolkning av biokompabilitetsstudier
  • Klassificering i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (Klass I, IIa, IIb och III)
  • Rådgivning och vägledning i samband med CE-märkning
  • Ansökan om registrering av klass I-produkter till Läkemedelsverket.
  • Riskbedömning utifrån ingående kemiska substanser, vilka identifierats i produkten

Genom samarbetspartners kan vi också erbjuda
  • Ekotoxikologisk testning
  • Kemiska analyser
  • Mikrobiologisk testning
  • In vitro-testning