Här hittar du våra tjänster

Föreningens medlemmar har kompetens inom olika områden från kemi till toxikologi/ ekotoxikologi samt kunskap gällande kemikalie- och miljölagstiftningar. För större uppdrag eller uppdrag där det krävs många kompetenser, eller expertkompetens, kan vi vid behov samarbeta med varandra.

Till vänster på denna sida under rubriken Tjänster kan du se vad vi kan hjälpa dig med.

Du kan också ta kontakt med oss genom att skicka ett mail till oss under sidan Kontakt.