Laboratorietester

Med en skärpt kemikalielagstiftning har tester av kemiska ämnen och blandningar ökat. Både tillverkare och importörer genomför tester i en högre omfattning äen tidigare. Men även tillsynsmyndigheter låter testa produkter.
Vi kan erbjuda ett flertal tester inom området, se nedan.

  • Ekotoxicitetstester
  • Toxicitetstester