Transport av farligt gods

Transport av farligt gods är reglerat i en särskilt lagstiftning. Lagstiftningen ställer krav på att vid viss verksamhet ha en särskilt utbildad s.k. säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren kan vara anställd på företaget eller arbeta som konsult i företaget.
Vi kan erbjuda flera tjänster inom området, se nedan.

  • Säkerhetsrådgivare för farligt gods.
  • Klassificering av farligt gods på väg, järnväg, sjö och flyg enligt gällande lagstiftning.
  • Skriftliga instruktioner m.m. för farligt gods.