Växtskyddsmedel och biocidprodukter

Växtskyddsmedel och biocider måste vara godkända för att få sättas på marknaden.
Godkännandeförfarandet är ett omfattande arbete och kräver särskild kompetens.
Vi kan erbjuda kompletta tjänster för en ansökan, se nedan.

  • Upprättande av ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter, innefattande upprättande av ansökningshandlingar /sammanläggning av dossier, insamling av information, utvärdering, föreslå tester etc.
  • Upprättande av ansökan om ömsesidigt godkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukt som är godkänd i annat EU-land