Kosmetiska och hygieniska produkter

Kosmetikaförordningen ställer höga krav på leverantörerna. Bland annat skall produkterna säkerhetsbedömas och registreras i CPNP.
Vi kan erbjuda flera tjänster inom området, se nedan
.

  • Upprättande av produktinformation med genomgång av ingredienslistor samt säkerhetsbedömning.
  • Förslag till etikett/förpackningsmärkning.
  • Anmälan till CPNP och Giftinformationscentralen.
Konsultföreningen erbjuder tjänster inom området kosmetika och hygienprodukter.