Vi kan hjälpa er med en rad tjänster inom området:

  • Upprättande av Byggvarudeklarationer (BVD, eBVD)
  • Bedöma och registrera produkter i BASTA, hos Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Husproduktportalen hos Svanen etc.
  • Granska det kemiska innehållet i byggprodukter med hänsyn till lagkrav och regler.