Tatueringsfärger
En svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 (SFS 2012:503)  och Läkemedelsverket har tagit fram en föreskrift på området som började gälla den 1 februari 2013 (LVFS 2012:25).

Du som tillverkar eller importerar tatueringsfärger måste bland annat se till att:

  • De tatueringsfärger som du tillverkar/importerar till Sverige följer reglerna för innehåll, till exempel att de inte innehåller förbjudna ämnen
  • Tatueringsfärgens behållare och ytterförpackning har rätt information
  • Tatueringsfärgen anmäls till Läkemedelsverkets produktregister senast en månad efter det att färgen börjar tillverkas eller föras in i Sverige