Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljön är strikt reglerad vad gäller hantering av kemiska ämnen och blandningar. Det finns t.ex. krav på riskbedömning, arbetsmiljömätningar, skyddsutrustning etc.
Inom arbetsmiljöområdet kan vi erbjuda flera tjänster, se nedan.

  • Utredning av kemiska arbetsmiljörisker.
  • Stöd i utredningar, upprättande av rutiner, genomförande av revision etc. i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Åtgärdsförslag efter riskbedömningar och andra utredningar (t.ex. ventilationslösningar, VOC-mätningar, skyddsutrustning, framtagning av lokala skyddsinstruktioner etc.).