Tredjepartsmärkning/miljövarudeklarationer

Tredjepartsmärkning är, till skillnad från den märkning som regleras i lagstiftningen, en frivillig märkning för vissa varor och kemiska produkter. Det finns ett flertal tredjepartsmärkningar inom olika områden, men alla har det gemensamt att produkten granskas av en tredje part, mot den partens uppställda kriterier, innan produkten får sättas på marknaden.
Miljövarudeklarationer är ett liknande system som tredjepartsmärkningen, men där man mer öppet deklararerar innehåll m.m.
Vi kan erbjuda flera tjänster inom området, se nedan.

  • Insamlande och utvärdering av information, upprättande av dossier för ansökan om tredjepartsmärkning som t.ex. Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman, Svalan etc.
  • Upprättande av miljövarudeklarationer